МІСІЯ Й ЦІННОСТІ EKOPLASTIK

КОНЦЕПЦІЯ І МІСІЯ WAVIN EKOPLASTIK

Досягнення максимальної задоволенності замовників, завдяки високій якості виробів, послуг і сервісу.

Забезпечення стабільної довгострокової перспективи розвитку для замовників, партнерів і співробітників.

Лідируюча позиція в області комплексних рішень на ринку полімерних систем трубопроводів в Європі і в світі.

ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ

Компанія націлена на підвищення задоволеності споживачів за допомогою ефективного застосування системи менеджменту якості. Наша головна мета - задовольнити вимоги замовника, чітко дотримуючись законів і норм.

Зацікавлені сторони

Під зацікавленими сторонами маються на увазі власники, замовники, громадськість, персонал, постачальники, органи державного управління. У всіх областях нашого підприємництва фірма WAVIN Ekoplastik s.r.o., насамперед, відповідає правовим вимогам. Задоволення вимогам усіх зацікавлених сторін і відкрита комунікація між ними є пріоритетом нашої фірми.

Замовники

Задоволеність замовника - це передумова подальшого існування фірми, тому до основних пріоритетів і цілей фірми WAVIN Ekoplastik s.r.o. належить задоволення потреб і очікувань замовників (споживачів) в області пластмасових трубопровідних систем. Під задоволенням вимогам замовників мається на увазі виконання постачання в узгоджений термін і в необхідній якості. Комунікація із замовниками повинна бути швидкою і коректною і якщо стосовно відносин "фірма - замовник" з'являються проблеми, необхідно вирішувати їх оперативно в найстисліший термін. Нашою метою є постійне підвищення і покращення рівеня підтримки наших замовників.

Постачальники

Постачальники - це необхідна частина виробничого ланцюга, і тому до основних принципів фірми відноситься також ретельний підбір постачальників сировини і напівфабрикатів і стимулювання їх до підвищення якості їхніх виробів. Фірма WAVIN Ekoplastik s.r.o. прагне отримувати від постачальників, в першу чергу, вироби з сертифікованою системою якості.

Персонал

Персонал є найбільш важливою частиною нашого суспільства, і тому ми прагнемо створювати хороші умови праці, щоб в співробітниках виховати почуття приналежності до фірми. Шляхом стабілізації, освіти і самоосвіти наших співробітників ми підвищуємо їхню свідомість і відповідальність за екологічну поведінку і їх рівень до міри, необхідної для надання виробів і послуг з постійно підвищенням якості. До пріоритетів відноситься далі поліпшення культури виробництва, гігієни робочого середовища і створення оптимальних можливостей так, щоб персонал міг працювати за принципами безпеки і охорони праці, а також протипожежної охорони.

Організація

Фірма WAVIN Ekoplastik s.r.o. створює, планує і надає ресурси для здійснення всіх процесів системи менеджменту так, щоб задовольняти вимогам усіх зацікавлених сторін. До основних пріоритетів належить простежування змін до відповідних правових приписах і стандартах в областях, що стосуються діяльності фірми WAVIN Ekoplastik s.r.o., оперативно включати їх в документацію фірми WAVIN Ekoplastik s.r.o. і впроваджувати в практику.

Навколишнє і робоче середовище

Керівництво і працівники фірми WAVIN Ekoplastik s.r.o. вважають охорону навколишнього середовища невід'ємною частиною подальшого розвитку фірми і основою хороших відносин з органами державного управління, регіоном і замовниками. Шляхом впровадження, розвитку та континуального поліпшення екологічної системи, впровадження сучасних технологій і дотримання чинного законодавства ЄС ми прагнемо постійно знижувати негативний вплив фірми на навколишнє середовище. До основних пріоритетів нашої фірми в області навколишнього та робочого середовища відноситься:

- постійне поліпшення екологічного профілю фірми при збереженні і розвитку підприємницьких активностей фірми;

- оцінка екологічного законодавства і ефективне впровадження вимог на практиці;

- впровадження сучасної технології, що має менше навантаження на навколишнє середовище і виготовлення виробів, нешкідливих для навколишнього середовища;

- постійний пошук можливостей зниження витрат енергії, більш ефективного використання сировини, напівфабрикатів і інших матеріалів

- шляхом профілактичних заходів запобігати виникненню техногенних нещасних випадків і аварій на виробництві;

- вживати заходів з профілактики ризику і його усунення, визначити заходи по мінімізації виробничого травматизму і професійних захворювань.

ЦІЛІ І ПРИНЦИПИ НАШОЇ ПОЛІТИКИ

У відносинах з нашими замовниками задоволення їх вимог і побажань є нашим пріоритетом. Постійний моніторинг задоволеності замовників дозволяє нам коригувати нашу діяльність; ми намагаємося зберегти існуючих замовників і на основі позитивних відгуків придбати нових. Ми прагнемо бути першим номером у виборі замовника.

Відносно персоналу пріоритетом компанії є задоволеність і мотивація співробітників, їх професійна реалізація і розвиток. Кожен співробітник знає, що його ставлення до замовника зміцнює репутацію всієї компанії. Така відповідальність сприймається усіма співробітниками як невід'ємна частина виконання своїх посадових обов'язків. Співробітники строго дотримуються правил безпеки і охорони праці.

У справі підвищення якості продукції ми у співпраці з нашими замовниками і спільно з нашими інвесторами прагнемо до постійного вдосконалення наших виробів і послуг.

У відносинах з постачальниками ми детально інформуємо постачальника про наші потреби. Завдяки тісній співпраці з постачальниками, укладання довгострокових контрактів, ми прагнемо створювати взаємовигідні комерційні відносини.

В області законодавства головним принципом є неухильне виконання законів і норм у сфері підприємництва.

У сфері зовнішніх відносин відкрите і прозоре спілкування з зацікавленими сторонами (органами державного і муніципального управління) є невід'ємною частиною нашої діяльності.

ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ:

ІСТОРІЯ EKOPLASTIK

Історія компанії WAVIN Ekoplastik

ВИРОБНИЦТВО

Опис виробництва та послуг WAVIN Ekoplastik s.r.o

ЕКСКУРСІЯ ЗАВОДОМ

Віртуальна екскурсія виробництвом

МІСІЯ Й ЦІННОСТІ

Основні принципи компанії WAVIN Ekoplastik s.r.o